NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový vysílač VPN 02

VPN02 - fotografie Vysílač VPN 02 je součástí systému TYFLOSET® a je určen jako pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Tímto vysílačem v plastové krabičce se šesti tlačítky je možno vyslat povely pro dálkové ovládání akustických orientačních a informačních zařízení. Vysílač lze po přepnutí kmitočtu použít v Česku, Slovensku i v ostatních státech EU (Rakousko, Německo,..). Prostřednictvím akustických orientačních majáčků ZOM 03M a rádiových orientačních majáčků PM 01 slouží nevidomému při orientaci v prostoru. Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem PPN 24A, mohou pomocí hlásiče poskytnout nevidomému informace o číslu linky, směru jízdy apod. Světelné křižovatky vybavené přijímačem PPN 03 umožňují aktivovat akustickou návěst pro přecházení, zastávková informační tabla ZIS a elektronické zastávkové označníky EZO mohou poskytnout hlasovou informaci o aktuálních odjezdech veřejné dopravy.

Vysílání povelů:
Povely jsou vysílány po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka pro orientaci na klávesnici. Reakce na povely přiřazené jednotlivým tlačítkům je závislá na domovské zemi, zvoleném aktuálním regionu (kmitočtu), a na nastaveném režimu klávesnice. Před zakoupením vysílače si může zákazník zvolit režim klávesnice, tj. zda funkce tlačítek bude shodná v ostatních zemích EU stejně jako v Česku a Slovensku (režim domovský), a nebo zda v ostatních zemích EU se funkce tlačítek změní ve shodě s regionální zvyklostí (režim regionální). Situaci objasňuje tabulka 2. Přidržením tlačítka ovládajícího funkci „akustický orientační signál“ na dobu delší než 3 sekundy dojde k automatickému vysílání povelu v intervalu 3 sekundy po dobu jedné minuty. Tuto funkci lze zrušit stisknutím libovolného jiného tlačítka. Stisknutí každého tlačítka je doprovázeno akustickou indikací. Pokud je vše v pořádku jsou slyšet dvě pípnutí. První, vždy jednoduché, indikuje stisk tlačítka. Druhé pípnutí indikuje správný stav zařízení, vyhovující stav baterií a svým charakterem signalizuje zvolený kmitočet.

Volba aktuálního regionu (kmitočtu):
Funkce přepnutí vysílaného kmitočtu umožňuje použití VPN02 na území Česka (CZ), Slovenska (SK) a ostatních zemí EU (Rakouska, Německa, …) (EU). Přepnutí se aktivuje současným stiskem a přidržením na cca 3 sekundy tlačítek 5 a 6. Kmitočet se přepíná postupně v pořadí CZ, EU, SK. Stav je indikován Morseovou abecedou: CZ -. -. pak EU -.. a pak SK … a opět CZ, EU,…..

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.