NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Zvukový orientační maják ZOM 03M/ES

ZOM03 - fotografie Zvukový orientační maják ZOM 03M pomáhá navádět nevidomého k danému orientačnímu bodu a akusticky jej informuje o významu tohoto bodu. Přijímá povely od vysílačů řady VPN. Zpravidla po příjmu povelu 1 je spuštěna hlasová sekvence „znělka“ a po vyslání povelu 2 „hlasová doplňková informace“. Majáček má možnost u složitějších systémů vyslat povely pro případné řízení dalších zařízení.

Umístění a připojení

Rádiový orientační maják ZOM 03M/ES se umísťuje na budovy a jiné orientační body zpravidla tak, aby spirálová anténa vyčnívala nahoru. Při montáži majáčku je vhodné sejmout horní víko krabičky s reproduktorem a odpojit konektory LED a REPRO. Anténa nesmí být v přímé blízkosti kovových předmětů, např. plechů, tyčí apod. Na kovovou stěnu nebo tyčje možné připevnit majáček ZOM 03M/ES pomocí speciální příchytky, která odkloní maják a anténu od vodivého kovového předmětu. Jinak je možné majáček připevnit dvěma až čtyřmi vruty umístěnými v rozteči 122 x 152 mm. Při připevnění na zeď použijeme hmoždinky o průměru 8-10 mm. Použijeme-li upevnění pouze dvěma vruty, je třeba použít úhlopříčné umístění upevňovacích otvorů. Upevňovací otvory jsou dostupné při sejmutém horním krytu krabičky.
Po upevnění spodní části krabičky připojíme kabel pro přívod síťového napětí 230 V / 50 Hz. Pak připojíme konektory LED a REPRO a nasadíme horní víčko tak, aby úhlopříčně umístěné zámky na spodku a vršku krabičky do sebe zapadly. Nakonec rovnoměrně dotáhneme čtveřici vnějších křížových šroubů z umělé hmoty.
Při výběru místa a způsobu umístění je potřeba zajistit (např. stříškou), aby se do reproduktoru nemohla dostat voda, která by zařízení zničila. Pokud toto nejde zabezpečit, lze dodat vodotěsnou verzi označenou ZOM 03M/WP.
Ve spolupráci se dálkovým vyrozumívacím komunikátorem DVK 01 pomáhá ZOM 03M/ES nevidomému přivolat obsluhu, která mu následně pomůže při orientaci ve složitějších prostorách, např. v bankách, na poštách apod.
Maják doplněný o desku portů je označen ZOM 03M/ES. Umožňuje měnit vyhlašovanou frázi podle stavu jiného zařízení, např. eskalátoru, max. počet odlišných hlášení je 256.
Maják ZOM 03M/ES se připojuje na napájecí napětí 230 V/50 Hz kabelem 2x 1,5-2,5 mm2 na svorkovnici. Je jištěn tavnou pojistkou 1 A/250 V. Z důvodu bezpečnosti práce je nutno montáží pověřit osobu způsobilou podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Varianty provedení majáku a doplňková zařízení

  • DVK 01 - dálkový vyrozumívací komunikátor
  • ZOM 03M/WP – dtto v provedení pro venkovní prostředí.
  • ZOM 03MS – provedení pro Slovensko (odlišný kmitočet).

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.