NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Dálkový vyrozumívací komunikátor DVK 01

DVK 01 - fotografie Zařízení DVK 01 ve spolupráci se zvukovým orientačním majákem ZOM 03M pomáhá nevidomému přivolat obsluhu, která mu následně pomůže při orientaci ve složitějších prostorách, např. v bankách, na poštách apod.
Zařízení se aktivuje stiskem tlačítka 4 na vysílači VPN 01, resp. spodního tlačítka na vysílači v holi VPN 03. Pro funkci musí být v blízkosti zapnutý zvukový orientační maják ZOM 03M, který po příjmu povelu z VPN 01, resp. VPN 03 informuje o aktivaci hlášením „Vyrozumění obsluhy bylo aktivováno, prosím počkejte“. Ve stejném okamžiku zařízení DVK 01 upozorní akusticky i opticky obsluhu na požadavek nevidomého nebo slabozrakého na přivolání. Stiskem tlačítka na zařízení DVK 01 obsluha deaktivuje optické a akustické návěstí a jde k nevidomému.
V okamžiku deaktivace návěstí (stisk tlačítka na DVK 01) zvukový maják ZOM 03M informuje nevidomého žadatele hlášením „Obsluha byla vyrozuměna“. Pokud do asi dvou minut obsluha stiskem tlačítka nedeaktivuje akustické a optické návěstí, zvukový maják ZOM 03M informuje nevidomého žadatele hlášením „Obsluha nereaguje“.

Umístění a připojení

Zařízení DVK 01 je určeno do vnitřních prostor a umísťuje se v dosahu obsluhy a blízkosti síťové zásuvky 230 V/50 Hz. Z důvodu možného snížení rádiového dosahu je nevhodné jej umísťovat v bezprostřední blízkosti vodivých předmětů.
Zařízení DVK 01 je napájeno přiloženým síťovým adaptérem 230 V/50 Hz => 12 V=/300 mA ze síťové zásuvky. Po připojení je činnost indikována blikající zelenou LED. V případě aktivace se střídavě rozsvěcí červená a zelená LED a píská vnitřní akustický měnič.
Zpravidla stačí zařízení položit na stůl, nebo na jinou vodorovnou nevodivou plochu. Vždy je nutné vyzkoušet, zda zařízení DVK 01 spolehlivě spolupracuje se zvukovým orientačním majákem ZOM 03M. V případě nespolehlivé funkce kontaktujte naši firmu. Také při pevné instalaci zařízení DVK 01 např. na zeď si vyžádejte naši odbornou pomoc.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.