NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Rádiový orientační maják PM01

ZOM03 Rádiový maják PM 01, který přijme rádiový povel od vysílače nevidomého, odpoví na něj krátkým dvojitým písknutím (doporučenou tónovou kvartou „í-á“). Tímto způsobem navádí nevidomého správným (určeným) směrem. Pokud má maják nevidomého upozornit na rozdílnou výšku podél cesty k majáku (např. podchod), pak vysílá trylek typu „brlm“.
Tyto majáky jsou umístěny v libovolných orientačních bodech tak, aby je bylo možno akusticky jednoznačně od sebe odlišit. Stisknutím tlačítka 1 na vysílači VPN 01 (nebo stiskem horního tlačítka na vysílači ve slepecké holi VPN 03) vyšle nevidomý rádiový povel, kterým aktivuje orientační maják PM 01.

Technická specifikace:

Přijímaný kmitočet 86,790 MHz
Vstupní impedance 50 Ω
Anténa drátová nebo spirálová
Citlivost lepší než 0,3 µV (BER=10-2)
Dosah na volném prostranství min. 30 m
Rozměry 140 x 80 x 85 mm
Váha cca 500 g
Napájení 230 V / 50 Hz
Příkon max 5 VA
El. krytí IP 53
Rozsah pracovních teplot -20 °C až +60 °C
Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +70 °C
 
APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.