NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Zvukový orientační maják ZOM 03M

ZOM03 - fotografie Zvukový orientační maják ZOM 03M pomáhá navádět nevidomého k danému orientačnímu bodu a akusticky jej informuje o významu nebo stavu tohoto bodu/zařízení. Po příjmu povelu 1 z vysílače VPN01 (resp. prostředního tlačítka u VPN 03) je spuštěna např. hlasová sekvence „znělka“ a po vyslání povelu 2 „hlasová doplňková informace“. Majáček má možnost u složitějších systémů vyslat i další povely pro případné řízení dalších zařízení a nebo přivolání obsluhy. Dále je možno měnit na dálku text hlášení podle stavu zařízení, o kterých maják informuje (např. u eskalátorů).

Umístění a připojení

Rádiový orientační maják ZOM 03M se umísťuje na budovy a jiné orientační body zpravidla v ose objektu a tak, aby spirálová anténa vyčnívala nahoru. Tam, kde z designových důvodů vnější anténa ruší, je možno dodat vnitřní anténu. Maják lze jednoduše připevnit čtyřmi šrouby v základně skříňky.
Při výběru místa a způsobu umístění je potřeba zajistit (např. stříškou), aby se do reproduktoru nemohla dostat voda, která by zařízení zničila. Pokud toto nejde zabezpečit, lze dodat vodotěsnou verzi označenou ZOM 03M/WP.
Maják ZOM 03M se připojuje na napájecí napětí 230 V/50 Hz kabelem max. 2x 2,5 mm2 na svorkovnici S1. Je jištěn tavnou pojistkou 1 A/250 V. Z důvodu bezpečnosti práce je nutno montáží pověřit osobu způsobilou podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Fráze se na vnitřní paměťovou SD kartu ukládají ve formátu MP3 a uživatel je může sám upravovat na PC běžnými zvukovými editory. Pro případ, že z více majáků chceme vybudovat cestu, tak lze u sousedících majáků nastavit zpoždění akustické odezvy, tak, aby se fráze navzájem nerušily.

Varianty provedení majáku a doplňková zařízení

  • ZOM 03M – základní provedení, tlačítkem 1 se iniciuje jedna fráze (např. název pošty), tlačítkem 2 se vyhlásí doplňková informace (např. popis vchodových dveří a popis cesty k přepážkám pošty).
  • ZOM 03M/WP – dtto v provedení pro venkovní prostředí.
  • ZOM 03MS – všechny typy ZOMů lze dodat i v provedení pro Slovensko (odlišný kmitočet).
APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.