NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový přijímač PPN 04U

NOVINKA

PPN04 - fotografie Přijímač PPN04U je součástí systému TYFLOSET® a plně nahrazuje již nevyráběné staré typy přijímačů PPN01, PPN02, PPN03 a PPN04. Přijímá povely na kmitočtech 86,79MHz, nebo 87,1MHz a v pásmu 434MHz. Je určen k zabudování do akustických majáčků, případně jiných zařízení s napájením v rozsahu 4,7V až 36 V. Přijaté povely převádí přijímač na 6 výstupů OC1 až OC6 typu otevřený kolektor a na jeden bezpotenciálový spínací kontakt relé , které spíná na dobu 100 ms. Aby bylo dosaženo kompatibility i s přijímačem PPN03 je možno čtyři vývody OC1 až OC4 nakonfigurovat jako vstupy. Napájení, vstupy a výstupy povelů jsou vyvedeny 10-ti žilovým plochým vodičem se samořezným konektorem, nebo pravoúhlým 10-ti pinovým konektorem, se zajištěním kabelu proti vypadnutí.
Výstupy typu otevřený kolektor OC1 až OC6 jsou určeny pro napětí max. 36V a max. proud 30 mA. Výstupy OC1 až OC6 jsou chráněny proti přetížení odporem 56 Ohm.

Podrobnější údaje k PPN04U najdete v katalogovém listu.

Podrobnější údaje k předchozí verzi PPN04 najdete v katalogovém listu.

Details about PPN04 in the datasheet .

 

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.