NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Opakovač povelů REP 24

NOVINKA

REP 24 - fotografie Opakovač REP24 zlepšuje funkci systému Tyfloset v prostorách s vysokou hladinou průmyslového rušení v kmitočtovém pásmu 80 MHz.
Jedná se zpravidla o širokopásmové rušení počítačových sítí s vysokými přenosovými rychlostmi dat 10 Mb/s a 100 Mb/s.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

 

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.