NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový vysílač VPN 03U

VPN03U

Vysílač VPN03U je součástí systému TYFLOSET® a je určen jako pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Plně nahrazuje již nevyráběné typy VPN03, VPN403 a VPN03MFA.

Tímto vysílačem je možno vyslat povely pro dálkové ovládání akustických orientačních a informačních zařízení pomocí tří tlačítek. Vysílač je umístěn v horní části bílé orientační hole 5-dílné skládací - hliníkové nebo kompozitní.

Vysílač je multifunkční – lze jej přepnout na frekvenci používanou v České republice (ČR), Slovenské republice (SR) i ve státech EU (zejména v Německu a Rakousku).

Vysílá pomocí tří tlačítek šest povelů stejně jako vysílače VPN01 a VPN02 umístěné v plastové krabičce.

Tlačítko TL1 umístěné nahoře u čepičky s poutkem hole, slouží nevidomému prostřednictvím akustických orientačních majáčků ZOM03M a rádiových orientačních majáčků PM01 při orientaci v prostoru.

Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem PPN24, nebo novější verzí PPN 24U, mohou nevidomému nahlásit číslo linky a směr jízdy a případně informovat řidiče o požadavku nevidomého nastoupit. V pražském Metru si nevidomí mohou aktivovat otevření všech dveří vlakové soupravy. Případně si mohou otevřít dveře u některých nových typů dopravních prostředků včetně vybraných dveří souprav Českých drah řady City Elefant, Regio Nova a dalších. K tomu je určeno tlačítko TL2 umístěné uprostřed.

Vysílač VPN 03U umožňuje také aktivaci akustické signalizace na přechodech pro chodce a na vybraných železničních přejezdech. Ovládá hlasový výstup u elektronických informačních zařízení na železničních nádražích, která jsou vybavena přijímači řady PPN... . Aktivuje také doplňkové klávesnice některých typů elektronických informačních stojanů s hlasovým výstupem. K tomu je určeno tlačítko TL3 umístěné dole, nejblíže špičce hole.

Podrobnější údaje k VPN03U najdete v katalogovém listu.

Podrobnější údaje k VPN03-FMA najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.