NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový vysílač VPN 03

VÝROBA UKONČENA! Výrobek je nahrazen novým typem VPN 03/MFA

VPN03

NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIÍ zde ke stažení.

Tímto vysílačem je možno vyslat žádané povely pomocí tří tlačítek. Vysílač je umístěn v horní části slepecké hole. Tlačítko TL1 je nejblíže rukojeti hole.

Vysílač VPN 03 je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. K této indikaci dojde při stisku libovolného tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a vyhovující stav baterií, jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu, ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady.

Funkce jednotlivých tlačítek je následující:

  • TL1 - krátký stisk - vyslání povelu pro jednorázovou aktivaci akustického orientačního majáčku
    dlouhý stisk (déle než vteřinu) - vyvolání režimu opakované periodické aktivace ak. majáčku po dobu jedné minuty s intervalem 3 vteřiny (režim opakování lze kdykoli ukončit stiskem libovolného ze zbývajících tlačítek – TL2, TL3).
  • TL2 - krátký stisk - potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné otevření dveří
  • TL3 - krátký stisk - vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy dopravního prostředku a povelu pro vyvolání doplňkové informace z akustického majáčku.

Technická specifikace:

Vysílaný kmitočet 86,790 MHz
Výkon vysílače 10 mW
Typ modulace FSK
Kmitočtový zdvih typ. ±3 kHz
Napájecí napětí 3V
(2x 1.5 V LADY, 4001, LR, AM5)
Proudový odběr při vysílání povelu cca 20 mA
Doba trvání vysílání povelu  cca 100 ms
Rozsah pracovních teplot -20 °C až +60 °C
Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +70 °C
Váha s bateriemi cca 210 g
APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.