NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový vysílač VPN 01

VÝROBA UKONČENA! Výrobek je nahrazen novým typem VPN 02

VPN01 - fotografie Vysílač VPN 01 je součástí systému TYFLOSET® a je určen jako kapesní pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Prostřednictvím akustických majáčků a zvukových majáků slouží nevidomému při orientaci v prostoru. Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem PPN 24A mohou pomocí hlásiče informovat nevidomého o číslu linky, směru jízdy a pod.
Vysílačem VPN 01 je možno vyslat šest povelů. Trvalým stiskem tlačítek TL2 až TL6 lze po dobu držení vyvolat opakované vysílání příslušného povelu s periodou asi 2 vteřiny (autorepeat). Mezi tlačítky TL1 a TL2 je umístěna slepecká značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici. Vysílač VPN 01 je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. K této indikaci dojde při stisku libovolného tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a vyhovující stav baterií, jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu, ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady.

Jednotlivá tlačítka plní tyto funkce:

  • TL1 - vyvolání odezvy akustického majáčku pro orientaci nevidomého
    krátký stisk - jednorázová odezva akustického majáčku
    dlouhý stisk - (déle než jedna vteřina ), vyvolání periodického opakování vysílání pro akustický majáček po dobu 1 minuty po 3 vteřinách. K ukončení tohoto režimu krátce stiskneme libovolné jiné tlačítko.
  • TL2 - vyvolání doplňkové informace akustického majáčku
  • TL3 - vyvolání hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku
  • TL4 - potvrzení nástupu nevidomého (tělesně postiženého) do dopr. prostředku a případné otevření dveří, nebo vysunutí plošiny u nových typů dopravních prostředků
  • TL5 - aktivace akustického návěstí na křižovatkách
  • TL6 - rezerva

Technická specifikace:

Vysílaný kmitočet 86,790 MHz
Výkon vysílače 10 mW
Typ modulace FSK
Kmitočtový zdvih typ. ± 3 kHz
Napájecí napětí 3V
(2x 1.5 V LADY, 4001, LR, AM5)
Proudový odběr při vysílání povelu cca 20 mA
Doba trvání vysílání povelu  cca 100 ms
Rozsah pracovních teplot -20 °C až +60 °C
Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +70 °C
Rozměry 46 x 85 x 21 mm (se sponou)
Váha s bateriemi cca 60 g
APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.