NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Programátory pro digitální hlásiče

Firma APEX zajišťuje jak výrobu obsahu hlásičů, tak i aktualizace obsahu podle přání zákazníka. Nezávislou tvorbu obsahu hlásiče a naprogramování obou typů programátorů umožňuje zákazníkovi software DOMÁCÍ STUDIO.

  • PICU 06/07 jsou přenosná zařízení pro programování pamětí hlásičů ICU 06 a 07.
  • PROG 02 je programátor PCMCIA karet, kterými se mění jak datový obsah ICU 08 a 09, tak i software informátoru.
  • PROG 03/USB je programátor PCMCIA karet pro změnu programového vybavení a dat palubního počítače DT02 a hlásiče ICU08.
  • DomStud 01 je souhr vybavení pro zákaznickou přípravu obsahu hlásičů.
PICU 06/07
PICU 06/07 - fotografie
PROG 02
Prog 02 - fotografie
PROG 03/USB
Prog 03 - fotografie
UniPicu 2000
UniPicu 2000

 

PICU 06/07

Programátor PICU 06/07 je přenosné zařízení určené pro programování pamětí v digitálním hlásiči ICU 06/07. Data, uložená v uvedených pamětech, obsahují digitální ekvivalenty hlášení a názvů zastávek a tabulky pro přístup k nim, v případě hlásiče - řadiče popisují také trasy jednotlivých linek v celé síti daného dopravního podniku. V případě, že je potřeba modifikovat trasu linek či změnit obsah hlášení (změna názvů zastávek), musíme vyměnit data, zapsaná v paměti hlásiče. K pohodlnému přenosu dat mezi osobním počítačem, na němž se data pořizují, a samotným hlásičem slouží programátor PICU 06/07.

PROG 02

Programátor PROG 02 je přenosné zařízení určené pro programování paměťových PCMCIA FLASH karet vyráběných firmou APEX. Tyto karty se používají pro přenos dat a změnu programového vybavení do palubních počítačů DT 02 a hlásičů ICU 08.
Základní funkcí programátoru je zápis binárního souboru do PCMCIA karty. Tato funkce se aktivuje z počítače pomocí obslužného programu na PC. Podmínkou je propojení paralelního portu počítače a programátoru.
Kromě této základní funkce může programátor plnit řadu doplňkových funkcí, souvisících především s diagnostikou používaných PCMCIA karet, jako je výmaz karty, naplnění karty přesně definovaným obsahem a její kontrola.

PROG 03/USB

Programátor PROG 03 je přenosné zařízení určené pro programování paměťových PCMCIA FLASH karet vyráběných firmou APEX. Tyto karty se používají pro přenos dat a změnu programového vybavení do palubních počítačů DT 02, hlásičů ICU 08/08/09 a ICU 12.
Základní funkcí programátoru je zápis binárního souboru do PCMCIA karty. Tato funkce se aktivuje z počítače pomocí obslužného programu na PC. Podmínkou je propojení programátoru s počítačem přes USB rozhraní.
Kromě této základní funkce může programátor plnit řadu doplňkových funkcí, souvisících především s diagnostikou používaných PCMCIA karet, jako je výmaz karty, naplnění karty přesně definovaným obsahem a její kontrola.

UniPicu 2000

UniPicu2000 je program, který umožňuje zákazníkovi samostatnou tvorbu obsahu hlásičů. Je určený k provozu na počítačích s OS Windows 2000/XP a NT kompatibilní. Ke správné funkci programu je potřebný nainstalovaný paralelní port v sytému a správně nainstalovaný driver DlportIO, který je součástí balíku UniPicu2000.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.